tel./fax +48 41 386-39-64

Anulowanie zapytania ofertowego.

Anulowanie zapytania ofertowego.
|

Informujemy, że zapytanie ofertowe na produkcję filmu informacyjno-promocyjnego o firmie Vanstar (KOD CPV: 92111250-9, produkcja filmów informacyjnych), zostało anulowane z przyczyn technicznych.

Projekt współfinansowany w ramach 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020