tel./fax +48 41 386-39-64

Polityka prywatności

Firma Vanstar P.W. Paweł Szostak szanuje prywatność swoich klientów oraz użytkowników i chroni ich dane osobowe.

Postanowienia początkowe

Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza stronę internetową www.vanstar.pl.

Odwiedzanie strony internetowej www.vanstar.pl jest bezpieczne i nie wiąże się z ujawnianiem jakichkolwiek danych osobowych. Wyjątek stanowi wypełnienie któregokolwiek z formularzy kontaktowych dostępnych na witrynie.

Każdy, kto korzysta ze strony internetowej www.vanstar.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Firma Vanstar P.W. Paweł Szostak zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu jej udostępnienia na stronie internetowej www.vanstar.pl.

 

Polskie prawo

Wypełnienie formularza kontaktowego w formie elektronicznej oznacza zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail publikacji i informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych prze niego danych przez Vanstar P.W. Paweł Szostak zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz.U. nr133 poz. 883). Użytkownik wie, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

 

Gromadzenie danych

Wypełnienie formularza kontaktowego w formie elektronicznej wymaga podania odpowiednich danych oraz akceptację niniejszej polityki prywatności. Uzyskane i gromadzone dane dodawane są do bazy, która stanowi listę mailingową. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby związane z realizacją usług, na jakie użytkownik wyraził zgodę.

Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z listy mailingowej. W tym celu należy wysłać pustego maila o temacie: „REZYGNUJĘ” na adres: info@vanstar.pl.

 

Wykorzystanie danych

Żadne dane podane przez użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. Dane podane przez użytkowników są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby związane z realizacją usług, na jakie użytkownik wyraził zgodę w formularzu kontaktowym.

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikami a firmą Vanstar P.W. Paweł Szostak będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie klienta (lub użytkownika).

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Pliki cookies oraz odnośniki

Strona internetowa www.vanstar.pl może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika a serwer, na którym umieszczono stronę internetową www.vanstar.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów strony internetowej www.vanstar.pl, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych tam informacji.

Strona internetowa www.vanstar.pl może zawierać odnośniki do innych stron, które zostały zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Firma Vanstar P.W. Paweł Szostak nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności lub regulaminy.