tel./fax +48 41 386-39-64

Warunki gwarancji

1. Firma Vanstar gwarantuje Nabywcy poprawne działanie sprzedanych produktów pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz montażem zgodnym z zaleceniami Producenta danego pojazdu.

2. Okres gwarancji na zakupione produkty wynosi odpowiednio:
a. 6 miesięcy od daty sprzedaży – na rury elastyczne, miechy, łączniki oraz inne połączenia elastyczne,
b. 12 miesięcy od daty sprzedaży – na pozostałe elementy (obejmy, rury, tłumiki, akcesoria itp.).
c. 3 miesiące od daty sprzedaży – na elementy ocynkowane pod warunkiem ze nie są użyte w układzie wydechowym
Ukryte wady lub usterki produktów ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

3. Reklamacja winna być zgłaszana przez Nabywcę za pośrednictwem Autoryzowanego Sprzedawcy u którego dany produkt został zakupiony. Do zgłoszenia reklamacji niezbędny jest dowód zakupu reklamowanego towaru.

4. Gwarancja nie obejmuje:
a. mechanicznego uszkodzenia części lub jakiejkolwiek mechanicznej ingerencji w jego strukturę,
b. produktów uszkodzonych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
c. uszkodzenia, które powstały w wyniku naturalnego zużycia,
d. jakiekolwiek uszkodzenia, które powstały w wyniku transportu lub upadku towaru, jeśli zdarzenia te miały miejsce już po zakupie produktu.

5. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

6. Gwarancja na sprzedane produkty nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Działem Sprzedaży firmy Vanstar:
– tel.: +48 41 386-39-64, +48 41 386-37-98
– e-mail: vanstar@vanstar.pl, sprzedaz@vanstar.pll