tel./fax +48 41 386-39-64

Udzielenie zamówienia na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych

Udzielenie zamówienia na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych
|

W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych z dnia 26.02.2018, do dnia 06.03.2018 wpłynęła jedna oferta z firmy: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PUMA”, Sędowice 83, 28-411 Michałów, którą w toku badania uznano za ważną.

Ocena punktowa (zgodnie z kryteriami oceny ofert) złożonej przez Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PUMA” wyniosła 80 pkt.

Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych Przedsiębiorstwu-Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu „PUMA”, Sędowice 83, 28-411 Michałów