tel./fax +48 41 386-39-64

Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne

Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne
|

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

 

Szczegóły związane z zakresem usług zawarte zostały w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 3 z dnia 26.02.2018 r. wraz z załącznikami.

 

Załączniki:
Zapytanie Ofertowe nr 3 26.02.2018
– Załącznik 1 – Formularz ofertowy
– Załącznik 2 – Oświadczenie ogólne
– Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
– Załącznik 4 – Wykaz podobnych dostaw
– Załącznik 5 – Wzór umowy
– Załącznik 6 – Wzór logotypów Zamawiającego