tel./fax +48 41 386-39-64

Zapytanie ofertowe - usługi organizacji wyjazdów, targów, misji.

Zapytanie ofertowe – usługi organizacji wyjazdów, targów, misji.
|

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki VANSTAR”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

Szczegóły związane z zakresem usług zawarte zostały w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2 z dnia 15.12.2017r wraz z załącznikami.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 2,
Formularz ofertowy,
Oświadczenie ogólne,
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
Wykaz podobnych dostaw,
Projekt umowy.