Aktualności

TARGI SIA 2014 Motor Show w Kijowie na Ukrainie


Dzięki Działaniu 6.1. pt. „Paszport do eksportu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, firma Vanstar Produkcja Rur Wydechowych miała możliwość uczestniczyć w Targach SIA 2014 Motor Show w Kijowie na Ukrainie. Wystawa odbyła się w dniach 28 maja – 1 czerwca 2014. Ze względu na napięcia na linii Ukraina – Rosja, targi były skromniejsze niż miało to miejsce w przeszłości. Na szczęście nie miało to wpływu na zainteresowanie stoiskiem firmy Vanstar, które cieszyło się dużą popularnością.