Aktualności

Firma Vanstar została nagrodzona za wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych

Novator, to nagroda dla świętokrzyskich firm, przedsiębiorców i naukowców za innowacje w 2015 roku. Grono Novatorów powiększyło się o 11 laureatów. Statuetki wręczono w Pałacu Biskupów Krakowskich. Celem konkursu NOVATOR, zainicjowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w 2006 r., jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego. Firma Vanstar została "Liderem innowacyjności". Przedsiębiorstwo zostało nagrodzone za wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.