Aktualności

Wyróżnienie - Świętokrzyska Nagroda Jakości

Świętokrzyska Nagroda Jakości jest przyznawana za nowatorskie pomysły i patenty oraz innowacyjność przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Firma "Vanstar" otrzymała wyróżnienie w kategorii: "średnie przedsiębiorstwa produkcyjne". Celem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości jest propagowanie idei zarządzania przez jakość – TQM poprzez wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw i organizacji terenu województwa świętokrzyskiego, stale doskonalących się, konsekwentnie wdrażających nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów oraz partnerów. W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, organizacje publiczne, niepubliczne i edukacyjne działające w regionie świętokrzyskim od minimum 4lat, odnoszące sukcesy dzięki skutecznie i efektywnie realizowanej polityce jakości.