Aktualności

Zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji

„W związku z ogłoszeniem o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak Książe – Skroniów 41, 28-300 Jędrzejów ogłasza zapytanie na:
1. Realizację usługi doradczej specjalistycznej, której celem jest usprawnienie i automatyzacja procesów biznesowych w obrębie produkcji rur giętych realizowanych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Paweł Szostak.
2. Zakup, dostawę oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego bezpośrednio związanego z realizacją usługi doradczej i koniecznego do wdrożenia jej efektów, które zorientowane będzie na zarządzanie i rozliczanie produkcji rur giętych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki oraz kryteria udziału w postępowaniu są przedstawione w załączonym zapytaniu ofertowym.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:
1) mailowo na adres: d.piasecki@vanstar.pl
2) lub osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak, Książe – Skroniów 41, 28-300 Jędrzejów
3) lub pocztą/kurierem na adres j.w.
w terminie do 31.12.2019.