Dotacje

Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych do kompletnych układów wydechowych.

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych do kompletnych układów wydechowych. Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Opis projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych do kompletnych układów wydechowych.Niniejszy projekt polega na wdrożeniu inwestycji technologicznej tj. inwestycji polegającej na wdrożeniu własnej autorskiej nowej technologii produkcji rur giętych oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów w postaci kompletnych układów wydechowych przeznaczonych do pojazdów komercyjnych („commercial vehicles”), tzn. samochodów ciężarowych, autobusów. Cel projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych. Rezultaty projektu: Rozpoczęcie produkcji znacznie ulepszonego produktu w postaci kompletnego układu wydechowego. Wdrożenie nowej technologii umożliwi produkcje układów wydechowych o wysokich parametrach użytkowych, możliwych do zastosowania w bardzo szerokiej gamie pojazdów. Wartość projektu: 7 677 465,00 zł Wkład UE: 3 454 859,25zł