Dotacje

W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na realizację usługi doradczej w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” z dnia 23.12.2019, do dnia 31.12.2019 wpłynęła jedna oferta ze Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, którą w toku badania uznano za ważną. Ocena punktowa (zgodnie z kryteriami oceny) złożonej oferty przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową wyniosła 100 pkt. Mając powyższe na uwadze, do realizacji usługi wybrano ofertę Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce. Jednocześnie informujemy, że stosowna umowa zostanie podpisana po uzyskaniu dofinansowania w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Załączniki: - Protokół wykonawcy usługi doradczej.