Dotacje

„Automatyzacja procesów biznesowych w obrębie produkcji rur giętych realizowanych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Paweł Szostak”

Cel Projektu Celem Projektu jest automatyzacja procesów biznesowych w obrębie produkcji rur giętych realizowanych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Paweł Szostak. Projekt obejmie także zakup, dostawę oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego bezpośrednio związanego z realizacją Usługi doradczej specjalistycznej, a koniecznego do wdrożenia jej efektów, które zorientowane będzie na zarządzanie i rozliczanie produkcji rur giętych. Termin realizacji 17 czerwca 2020 r - 30 kwietnia 2021 r. Finansowanie Voucher na zakup usługi doradczej finansowany jest z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.