Dotacje

Kontynuacja promocji i rozwoju eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak przestąpiło do realizacji projektu pt: „Kontynuacja promocji i rozwoju eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR””, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand. Projekt jest realizowany w ramach Programu promocji branży części samochodowych i lotniczych. Będzie realizowany na pozaunijnym rynku perspektywicznym: w Ukrainie. W ramach projektu zostaną zaplanowano udział w 4 imprezach targowych w charakterze wystawcy (w tym jednej, gdzie przewidywana jest organizacja narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego oraz zorganizowane zostaną 4 wyjazdowe misje gospodarcza dla kontrahentów z Ukrainy, Niemiec oraz Włoch. Stoiska wystawiennicze zostaną zabudowane z uwzględnieniem wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. W ramach działań promocyjnych zostaną: wytworzone elementy dekoracyjne uwzględniające założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Przedmiotami promocji będą 4 główne innowacyjne produkty oferowane pod marka rynkową VANSTAR. Zgodnie z podpisana umową o dofinasowanie, projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych w wysokości 340.641,00 zł (brutto) oraz dotacji 324.420,00 zł.