Dotacje

Opracowanie technologii regeneracji systemów oczyszczania spalin z normą emisji EURO VI stosowanych w pojazdach ciężarowych i specjalistycznych

Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Opracowanie technologii regeneracji systemów oczyszczania spalin z normą emisji EURO VI stosowanych w pojazdach ciężarowych i specjalistycznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczość. Cel projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa P.W Paweł Szostak poprzez przeprowadzenie pracach badawczo-rozwojowych, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do technologii regeneracji systemu oczyszczania spalin z normą emisji EURO VI stosowanych w pojazdach ciężarowych i specjalistycznych. Proj. dotyczy opracowania innowacyjnej technologii regeneracji systemów oczyszczania spalin z normą emisji EURO VI, wynikiem czego będzie wprowadzenie do oferty nowego produktu w postaci zregenerowanego systemu oczyszczania spalin, spełniającego odpowiednie normy emisji. Wartość projektu: 1 636 817,60 zł Dofinasowanie z Funduszy Europejskich: 870 839,00 zł