Dotacje

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 07.01.20120, o wynikach zapytania na realizację usługi doradczej w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, w prezentowanym do wskazanej wiadomości załączniku „Protokół wykonawcy usługi doradczej” wskazana została błędna kwota brutto wybranej oferty. Dlatego też poprawiono wartość brutto wybranej oferty w protokole wyboru usługodawcy. Treść poprawnego protokołu prezentowana jest w załączniku. Załącznik: - Protokół z wyboru wykonawcy usługi doradczej