Dotacje UE VANSTAR

Najnowsze informacje o dotacjach UE

Dotacje

Kontynuacja promocji i rozwoju eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak przestąpiło do realizacji projektu pt: „Kontynuacja promocji i rozwoju eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR””, który współfinansowany jest ze środków...

„Automatyzacja procesów biznesowych w obrębie produkcji rur giętych realizowanych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Paweł Szostak”

Cel Projektu Celem Projektu jest automatyzacja procesów biznesowych w obrębie produkcji rur giętych realizowanych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Paweł Szostak. Projekt obejmie także zakup, dostawę oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego bezpośrednio związanego z realizacją...

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 07.01.20120, o wynikach zapytania na realizację usługi doradczej w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, w prezentowanym do wskazanej wiadomości załączniku...

W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na realizację usługi doradczej w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” z dnia 23.12.2019, do dnia...

Zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji

„W związku z ogłoszeniem o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak Książe –...

Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych do kompletnych układów wydechowych.

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych do kompletnych układów wydechowych. Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Opis projektu: Wdrożenie nowej technologii...

Zapytanie ofertowe - usługi organizacji wyjazdów, targów, misji.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki...

Zapytanie ofertowe - materiały informacyjno-promocyjne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR””...

Nierozsztygnięte zapytanie ofertowe - materiały informacyjno-promocyjne

Ze względu na brak ofert, zapytanie na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych.

W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych z dnia 15.12.2017, do dnia 22.10.2017 wpłynęła jedna oferta z firmy, tj.: PERFEKT Anna...

Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR””...

Udzielenie zamówienia na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych

W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych z dnia 26.02.2018, do dnia 06.03.2018 wpłynęła jedna oferta z firmy: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe...

Doposażenie zaplecza B+R P.W. PAWEŁ SZOSTAK obejmujące niezbędne urządzenia do laboratorium powłok polimerowych

Dnia 27.02.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinasowanie projektu pt: „Doposażenie zaplecza B+R P.W. PAWEŁ SZOSTAK obejmujące niezbędne urządzenia do laboratorium powłok polimerowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak zlokalizowanych w Gminie Jędrzejów

Dnia 05.09.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinasowanie projektu pt: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak zlokalizowanych w...

Utworzenie nowego zaplecza B+R PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO PAWEŁ SZOSTAK mającego na celu rozwój innowacji produktowych i procesowych firmy

Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Utworzenie nowego zaplecza B+R PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO PAWEŁ SZOSTAK mającego na celu rozwój innowacji produktowych i procesowych firmy” współfinansowanego ze...

Opracowanie technologii regeneracji systemów oczyszczania spalin z normą emisji EURO VI stosowanych w pojazdach ciężarowych i specjalistycznych

Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Opracowanie technologii regeneracji systemów oczyszczania spalin z normą emisji EURO VI stosowanych w pojazdach ciężarowych i specjalistycznych” współfinansowanego ze...

Wdrożenie nowej technologii katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych

Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Wdrożenie nowej technologii katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego...